Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  • Assen - Groningen - Hoogezand - Sappemeer - Stadskanaal
  •  0852500875

 

VERVROEGD AFLOSSEN HYPOTHEEK PAS NA DEUGDELIJK ADVIES

Harm Jan Rubingh en Guus Ronde, beiden als directielid van Geld in Huis en beide vanaf het begin lid van De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, willen de uitspraken die gedaan zijn met de actie Aflossingsblij nuanceren. Via de actie aflosblij roepen de Vereniging van Banken de consument op af te lossen. Onze advies aan de consumenten is om pas na een schriftelijk ontvangen advies te besluiten hun aflosvrije hypotheek (deels) vervroegd af te lossen. Ook de NVHP reageert op de landelijke campagne Aflossingsblij die de Vereniging van Banken dit weekend lanceerde.

 

Iedereen moet eigen hypotheeksituatie kennen

De Nederlandse Vereniging van Hypotheek Planners, NVHP, deelt de visie dat elke huiseigenaar met een hypotheek zich bewust moet zijn wanneer deze hypotheek moet worden afgelost. Ook moet elke consument met een hypotheekschuld weten dat een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd (vaak 30 jaar) moet worden afgelost. Daarbij moet duidelijk zijn welke opties er zijn als de hypotheek moet worden verlengd omdat er geen spaar- of beleggingstegoeden zijn om af te lossen.

De NVHP is van oordeel dat de campagne onder het motto Aflossingsblij, die de Nederlandse Vereniging van Banken, NVB, dit weekend lanceerde, bij de consument de onjuiste indruk wekt, dat vervroegde aflossing van de aflossingsvrije hypotheek voor iedereen op dit moment een goede beslissing is.

Vervroegd aflossen heeft veel consequenties

Veel consumenten die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben, bouwen op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een levensverzekering, kapitaal op. Hiermee lossen ze op het einde van de leningsperiode de hypotheekschuld af. Deze grote groep consumenten heeft geen speciale aanleiding om hun lening eerder dan gepland af te lossen.

 Het (deels) vervroegd aflossen van een hypothecaire lening heeft de nodige fiscale consequenties en binnen samenlevingsverbanden ook aanvullend vermogensrechtelijke gevolgen. Ook is er bij het aangaan van de hypotheek een advies gemaakt wat voorziet in het gedeeltelijk niet aflossen van de hypotheek. Voordat een consument overgaat tot vervroegde aflossing van zijn aflossingsvrije hypotheek, doet hij er daarom goed aan deze consequenties nauwkeurig te inventariseren. Pas wanneer alle consequenties duidelijk in beeld zijn kan op een verantwoorde wijze worden besloten om wel of niet tot vervroegde aflossing van de hypotheeklening over te gaan. Daarbij past ook het opnieuw toetsen aan het oorspronkelijke advies, of het opnieuw inwinnen van advies.

Ook rekening houden met andere opties

Maaike Verhoef, secretaris NVHP: “Een consument die over voldoende geld beschikt om (een deel van) zijn hypotheek vervroegd af te lossen, loopt risico dit te doen zonder advies. Er zijn diverse mogelijkheden om het spaargeld in te zetten waarvan aflossen er maar één is. Misschien is het verduurzamen van de woning per saldo wel een betere investering (ook voor de aflossing van de hypotheek!). Omdat het fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen kan hebben, is het aflossen zonder advies een slechte keuze. Over langere tijd gemeten zal dit wellicht meer financieel rendement opleveren dan dit kapitaal nu te gebruiken voor vervroegde aflossing van de hypotheekschuld.

Het is maar een voorbeeld. Zo kunnen ouders ook besluiten om een eventueel beschikbare, extra gelden te gebruiken voor de studie van hun kinderen. Dat is niet bij voorbaat een ‘slechtere keuze’ dan de keuze om het beschikbare geld nu te gebruiken om de hypotheek vervroegd af te lossen. Het is, aldus Maaike Verhoef, echt te gemakkelijk om bij alle Nederlanders met een aflosvrije hypotheek de indruk te wekken dat iedereen er goed aan doet deze hypotheek (deels) vervroegd af te lossen”.

Vraag om schriftelijk advies

“Wij zien, vervolgt Maaike Verhoef, dat er geldverstrekkers zijn die onder meer via callcenters hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek gericht gaan benaderen. Soortgelijke acties rondom de beleggingsverzekering en rentederivaten tonen aan dat dit soort acties gemakkelijk tot misverstanden bij klanten van banken kunnen leiden. Ons advies aan consumenten is dan ook:

  • Als een bank ongevraagd contact opneemt, vraag dan nadrukkelijk of de bank alleen informatie wil geven of ook advies.
  • Neem alleen een beslissing indien u hierover een advies heeft ontvangen.
  • Laat de bank dit advies op schrift zetten en aan u opsturen.
  • En in alle gevallen: bespreek dit met de adviseur die betrokken was bij de totstandkoming van de hypotheek of, als deze niet meer beschikbaar of in beeld is, met de ter zake kundige hypothecair planner”.

 

Wie stelt moet bewijzen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD, heeft bij herhaling uitgesproken dat degene die bij het klachteninstituut iets stelt dit in beginsel ook moet bewijzen. Gaat de consument vervroegd aflossen en blijkt dit in de toekomst voor hem nadelig te zijn, dan zal hij bij het KiFiD minimaal moeten bewijzen wie hem dit advies heeft gegeven en wat het advies precies inhield. Om bewijsproblemen te voorkomen adviseert de NVHP consumenten om altijd een schriftelijk advies te vragen, aan alle partijen die de suggestie geven om de bestaande aflosvrije hypotheek vervroegd af te lossen.

 

1 oktober 2018